OFFICE | 46 813-74-91, 46 813-74-92 info@applex.pl

KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA

APPLEX Sp. z o.o. Sadkowice 99C 96-206 Sadkowice informuje, że postępowanie mające za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje szczegółowy kosztorys oraz rozwiązania kreatywne, a następnie wdroży kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą jabłek wytwarzanych w ramach systemu Integrowanej Produkcji pt. PROMOCJA JABŁEK POCHODZĄCYCH Z INTEGROWANEJ PRODUKCJI”, ogłoszone w dniu 15 marca 2017 r.,  zostaje unieważnione ze względu na ważny interes ekonomiczny Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje powtarzania przedmiotowego postępowania.