OFFICE | 46 813-74-91, 46 813-74-92 info@applex.pl

Dotacja na kapitał obrotowy dla Applex sp. z o.o

„Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Applex sp. z o.o.”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Wartość projektu: 77 283,48 zł Wkład Funduszy Europejskich:...