OFFICE | 46 813-74-91, 46 813-74-92 info@applex.pl

Jabłka Grójeckie

jabłka grójeckie zostały wpisane do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne

Co świadczy o wyjątkowości jabłek grójeckich?

Jabłka Grójeckie

Jabłka Grójeckie

Swoje wyjątkowe zalety jabłka grójeckie zawdzięczają warunkom klimatycznym oraz glebowym terenów, z których pochodzą. Obszary te wchodzą bowiem w skład Niziny Środkowomazowieckiej oraz Niziny Południowomazowieckiej, gdzie panuje szczególny mikroklimat, odznaczający się niskimi temperaturami w nocy, w okresie poprzedzającym zbiór owoców.

Czynniki te wpływają na szczególny i wyrazisty smak jabłek. Także gleby bielicowe i pseudobielicowe charakterystyczne dla okolic Grójca, idealnie sprawdzają się właśnie w uprawie jabłoni. Do tego wszystkiego należy dodać szczególny sposób uprawy. Każde stanowisko pod założenie sadu jest wcześniej badane – także pod kątem jakości gleby i, w razie ewentualnych deficytów, odpowiednio przygotowywane z wykorzystaniem nawozów zielonych lub obornika.

Drzewka przycina się i prześwietla tak, aby uzyskać pożądany dla danej odmiany typ korony i zagwarantować, żeby słońce docierało do każdego jabłka. Każda jabłonka jest skrupulatnie obserwowana i w razie braku jakiegoś składnika mineralnego, słabego kwitnienia czy owocowania, zasilana dolistnie, odpowiednim preparatem.

Jest to jednak zabieg przebiegający pod szczególnym nadzorem, podobnie jak zwalczanie chorób, chwastów i szkodników. Środki chemiczne stosowane są w absolutnej ostateczności i dopiero wtedy, gdy metody mechaniczne okażą się mało skuteczne. Jednak i wówczas producenci korzystają z preparatów jak najmniej uciążliwych dla środowiska naturalnego i wycelowanych w konkretnego szkodnika, tak aby nie zakłócać równowagi biologicznej i nie szkodzić owadom pożytecznym.

Jakie to są jabłka grójeckie?

Termin „jabłka grójeckie” odnosi się do 40 odmian (i ich pochodnych) wywodzących się z regionu grójeckiego. Wszystkie jabłka grójeckie charakteryzuje specyficzna kwasowość, średnio wyższa o 5% niż u jabłek tej samej odmiany, pochodzących z innych regionów. Inna wyróżniająca cecha tych owoców, to bardzo mocny rumieniec, wynikający z wyższej – również średnio o 5% – zawartości barwników pod skórką (głównie antocyjanów i karotenoidów).

Pod tą nazwą mogą być sprzedawane wyłącznie jabłka klasy extra i klasy I oraz owoce spełniające wymagania dotyczące wybarwienia, wielkości i jędrności miąższu – przy czym wartość tych parametrów dla każdej odmiany ustalona jest osobno. Producenci jabłek zobowiązani są do przestrzegania zasad Integrowanej Produkcji (IP) lub specyfikacji GLOBALGAP czyli systemu bezpieczeństwa żywności w rolnictwie, od przygotowania stanowiska do pakowania i etykietowania.

Co to jest Chronione Oznaczenie Geograficzne?

W bardzo wielu państwach, zwłaszcza tych wysokorozwiniętych, od kilku dekad widoczne jest zainteresowanie żywnością o tradycyjnych metodach produkcji i znanym pochodzeniu. Potrzeba konsumentów znalazła odzwierciedlenie w europejskiej Wspólnej Polityce Rolnej, którą można określić mianem polityki jakości.

Całe europejskie prawodawstwo zmierza w kierunku promowania żywności wysokiej jakości. Unia Europejska przyjęła serię rozporządzeń, które otaczają szczególną ochroną producentów, często drobnych, wytwarzających właśnie taką żywność, której szczególne cechy związane są ze środowiskiem, w którym powstaje i z tradycją.

W celu wyróżnienia tych wyjątkowych produktów stworzono europejski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest, po pierwsze, informowanie konsumentów, że trzymają w ręku produkt wysokiej jakości, po drugie – ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami, wypuszczającymi na rynek podróbki.

Do tej pory jednym z trzech europejskich oznaczeń wyróżniono w Polsce 37 produktów, w tym Jabłka grójeckie.

Jabłka grójeckie jako produkt regionalny w systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych (PGI).

5 października 2011 r. jabłka grójeckie zostały wpisane do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Ochroną objęto 40 odmian, w tym m. in. Gloster, Idared, Jonagored, Golden, uprawianych na ściśle wyznaczonym obszarze rejonu grójeckiego.

Producenci jabłek zobowiązani są do przestrzegania zasad Integrowanej Produkcji (IP) lub specyfikacji GLOBALGAP czyli systemu bezpieczeństwa żywności w rolnictwie, od przygotowania stanowiska do pakowania i etykietowania.

Historia jabłek grójeckich

W okolicach Grójca od XVI wieku zakładano plantacje drzew owocowych, a w szczególności jabłoni. Przez kolejne stulecia jabłka z okolic Grójca lądowały na królewskich i szlacheckich stołach, a sadownicy z pod Grójca oparli się zawierusze historycznej i nawet w okresie komunistycznym kultywowali i rozwijali tradycje produkcji jabłek w tym rejonie. W sadach grójeckich od pokoleń propagowano nowoczesne metody uprawy jabłoni i przechowywania jabłek. Dlatego obecnie tereny wokół Grójca możemy nazywać „największym sadem Europy”.

Jabłko jest produktem bardzo mocno zakorzenionym w kulturze lokalnej. Dlatego tradycyjnie już od wielu lat pod koniec maja obchodzi się tu Święto Kwitnących Jabłoni.